Şirket Hakkında...

Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş., TEK dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapmasına olanak tanıyan, 1984 tarih ve 3096 sayılı kanuna dayanılarak; ortaklarının ihtiyacı için elektrik enerjisi üretmek amacıyla 1996’da, OTOPRODÜKTÖR GRUBU şirketi olarak kurulmuş bir enerji şirketidir.

Şirketin Kurulmasındaki Amaçlar

1995’te yaşanan enerji darboğazı ve 1996’da gündeme gelen planlı enerji kesintilerinde, grup şirketlerinin enerjisiz kalmaması ve üretim kayıplarına uğramaması için; enerji sürekliliğini sağlayacak, yerel enerji üretim tesisleri kurmak, zira,
EN PAHALI ENERJİ OLMAYAN ENERJİDİR!

İki yıl içinde (1997-1998 gibi) bölgede kullanıma sunulacak doğal gazı kullanarak maliyet avantajı sağlamak ve böylece ortaklarına sürekli enerjinin yanında ucuz enerji sağlamak,

Son olarak, ısı enerjisi üretebilme avantajını kullanarak kâr sağlamak…

 
yasar