Kurumsal


DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Hakkımızda

Yaşar Topluluğu’nun otoprodüktör grubu şirketi olarak 1996 yılında kurulan Desa Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) aldığı üretim lisansı ile Pınarbaşı Santralı’nda doğal gaz kullanarak elektrik ve ısı enerjisi üretimi gerçekleştirmektedir.

Topluluğa sağladığı hizmetleri kesintisiz olarak sürdüren , Pınarbaşı Santralı için çevre izni, Pınarbaşı Santralı Tevsi Projesi için ise “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Belgesi” alan Desa Enerji, tamamlanan tevsi yatırımı ile kurulu kapasitesini 15,6 MW’a yükseltmiştir.

Desa enerji kurumsal hakkımızda
DESA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ A.Ş.

Hakkımızda

Desa Elektrik 2016 tarihinde, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak/ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek amacı ile kurulmuştur, 01.06.2016 tarihinde ise EPDK elektrik enerjisi ticaret lisansı almıştır.

Desa Enerji üretim tesisleri
DESA ENERJİ

HAKKIMIZDA


Kurumsal Değerlerimiz

 • Önce Tüketicilerimiz Ve Müşterilerimiz

  Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz.

 • Operasyonel Mükemmeliyetçiliğimiz

  Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarda etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.

 • İnsan Kaynağımız

  Bilim, Birlik, Başarı meşalemizin ışığında; eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynağımızın en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

 • Etik Duruşumuz

  Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

 • Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

  Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğimizi sürdürürüz.